Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Warszawie

adres:
ul. Ożarowska 65/67
01-408 Warszawa

e-mail: warszawa@buddyzm.pl

adres strony internetowej: warszawa.buddyzm.pl

tel: +48 22 877 34 08