Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Gdańsku

adres:
Ul. Pomorska 41
80-343 Gdańsk

e-mail: gdansk@buddyzm.pl

adres strony internetowej: gdansk.buddyzm.pl

tel: +48 600 945 398 (Michał), +48 601 423 197 (Szymon), +48 791 911 108 (Sławek)