Szierab Gialtsen RinpoczeSzierab Gialtsen Rinpocze

Szierab Gialtsen Rinpocze

Szierab Gialtsen Rinpocze (ur. 1950) jest wykwalifikowanym lamą tradycji Kagju. Nosi tytuł „Maniła”, co oznacza mistrza praktyki Kochających Oczu (Buddy Współczucia).

Szierab Gjaltsen Rinpocze urodził się w 1950 roku w Nepalu. Wykształcenie buddyjskie zdobył w Rumteku pod okiem 16 Karmapy – studiował tam filozofię buddyjską, sztukę tybetańskich rytuałów oraz język tybetański (gramatykę, poezję, różnego rodzaju typy pisma). Tytuł „Maniła” otrzymał bezpośrednio od 16 Karmapy; oznacza on, że powtórzył mantrę Om Mani Peme Hung – będącą wyrazem oświeconego współczucia Natury Buddy – więcej niż miliard razy.

Szierab Gjaltsen Rinpocze zrealizował w Azji liczne ważne przedsięwzięcia, między innym odbudował klasztor Karma Drubdziu Czieling w Pokharze, a także przejął odpowiedzialność za klasztor Manang przy Stupie Swajambu. Zajął się również publikacją podstawowych tekstów medytacyjnych. W Katmandu założył klasztorną szkołę dla 100 dzieci, którym zapewnia ona bezpłatną edukację – tak buddyjską, jak i ogólną. Jest opiekunem wielu klasztorów w Nepalu. Założył i prowadzi również klasztory żeńskie, które oprócz klasycznego buddyjskiego wykształcenia kładą nacisk na naukę przedmiotów ogólnych jak i ścisłych.

Rinpocze wielokrotnie odwiedzał ośrodki Diamentowej Drogi na zaproszenie Lamy Ole Nydahla. Nauczał tam buddyzmu i udzielał inicjacji. Współpracował z Lamą Ole przy budowie i inauguracji wielu Stup: na Węgrzech, w ośrodku odosobnieniowym Diamentowej Drogi w Becske; w Austrii, w miejskim parku w Salzburgu; w Czechach, w ośrodku odosobnieniowym Diamentowej Drogi w Tenovicach; w Bułgarii, koło Plany; w Rosji – w Krasnojarsku i nad Bajkałem oraz w Danii, w Kopenhadze.

„Umysł każdego z nas jest źródłem wszystkiego, nie powinien poddawać się wpływom przeszkadzających emocji takich jak przywiązanie, niechęć, niewiedza lub zazdrość. Przeciwnie, powinniśmy pomagać sobie i innym, być spokojni i opanowani dzięki doskonaleniu umysłu życzliwością, współczuciem i koncentracją na oświeceniu dla wszystkich, boddiczicie.”
Szierab Rinpoche „Krótkie notatki jak praktykować i recytować nauki szlachetnego i najwyższego Awalokiteśwary, nieustanny deszcz pożytku dla istot.”
2016 Klasztor Dhagpo Sheydrub Ling