Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Bielsko-Białej

adres:
ul. Rzeczna 1
43-309 Bielsko-Biała

e-mail: info@buddyzm.bielsko.pl

adres strony internetowej: buddyzm.bielsko.pl

tel: +48 511 996 439 (Marta), +48 793 018 878 (Agata)