Hannah NydahlHannah Nydahl

Hannah Nydahl

Hannah Nydahl (1946—2007) mistrzyni medytacji buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju. Współzałożycielka ponad 700 ośrodków medytacyjnych na całym świecie. Tłumaczka buddyjskiej filozofii. Zajmowała się budowaniem związków pomiędzy buddyzmem na Wschodzie i na Zachodzie – organizowała podróże tybetańskich lamów oraz tłumaczyła ich wykłady.

Młodość

Hannah Nydahl urodziła się 17 kwietnia 1946 roku w Kopenhadze. Pochodzi z rodziny nauczycieli akademickich. Studiowała filologię duńską i francuską na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Studiowanie buddyzmu

W 1968 roku Hananh poślubiła Ole Nydahla. Nowożeńcy udali się w podróż poślubną do Nepalu. Podczas tej wyprawy poznali mistrza medytacji i zwierzchnika linii Karma Kagju 16 Karmapę. Zafascynowani naukami buddyzmu tybetańskiego zostali jego uczniami. W latach 1969—1972 Hannah i Lama Ole intensywnie studiowali i praktykowali pod okiem Karmapy. Wprowadził ich on w najwyższe nauki o naturze umysłu – Mahamudrę. W 1972 roku na jego prośbę Ajang Rinpocze przekazał Hannah i Lamie Ole praktykę Poła – medytację pozwalającą zarówno samemu przejść świadomie przez proces umierania, jak również pomagać umierającym osobom.

tibetan flags
Cały rozwój dharmy (nauki Buddy), jaki wydarzył się na Zachodzie, zawdzięczamy Karmapie. Ole i ja jedynie dokładnie podążaliśmy za jego przykładem.
Hannah Nydahl

Buddyzm w Europie

W późnych latach 60., kiedy Nydhalowie zetknęli się z buddyzmem, tylko nieliczne teksty buddyjskie były przetłumaczone na zachodnie języki i bardzo niewielu nauczycieli tybetańskich mówiło po angielsku. Hannah zajęła się tłumaczeniem nauk Buddy. Przekładała teksty medytacyjne Diamentowej Drogi oraz Mahamudrę, a także nauki filozoficzne. Zgodnie z życzeniem 16 Karmapy Lama Ole i Hannah pracowali razem. Lama Ole wykładał i uczył medytacji, podczas gdy Hannah tłumaczyła filozofię buddyzmu tybetańskiego oraz wykłady tradycyjnych nauczycieli. Dzieliła swój czas między odbywane wraz z mężem podróże do licznych ośrodków medytacyjnych Diamentowej Drogi, a współpracę z tybetańskimi nauczycielami na Wschodzie. Tłumaczyła także wykłady 16 Karmapy, Lopona Tseczu Rinpocze, Szamara Rinpocze, Situ Rinpocze, Dzialtsaba Rinpocze, Kalu Rinpocze, Tengi Rinpocze, Ajanga Tulku i wielu innych. Kiedy wraz z mężem zaprosili 16 Karmapę do Europy i Ameryki, Hannah była jego osobistą asystentką i tłumaczką. Po śmierci 16 Karmapy współpracowała z Szamarem Rinpocze – drugim najważniejszym Lamą linii Karma Kagju. Pomogła 17 Karmapie Taje Dordże opuścić Tybet i do końca swojego życia utrzymywała z nim bliską więź.

tibetan flags
Buddyzm na Zachodzie jest niezwykle nowym zjawiskiem – ma najwyżej trzydzieści lat. (…) Musimy więc już teraz z uważnością dbać o autentyczność przekazu. Jesteśmy w trakcie przystosowywania buddyzmu do sposobu myślenia ludzi Zachodu, ale jednocześnie zwracamy uwagę na to, żeby pozostał on autentyczny.
Hannah Nydahl, wykład w San Francisco, 2002.

Działalność edukacyjna i naukowa

W 1990 roku Hannah Nydahl rozpoczęła współpracę z Międzynarodowym Buddyjskim Instytutem Karmapy, KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) w New Delhi. Prowadziła tam wykłady i kursy na temat filozofii buddyjskiej i medytacji. Jej praca obejmowała także tłumaczenie wykładów lamów nauczających w Instytucie Karmapy, uczestnictwo w wielu projektach związanych z tłumaczeniem buddyjskich tekstów oraz planowanie wizyt największych nauczycieli linii Kagju. We współpracy z Manfredem Seegersem i Kenpo Karma Ngedon Hannah Nydahl rozpoczęła prace nad kompletowaniem kanonu filozofii buddyjskiej, w tym tekstów Kandziuru i Tendziuru, w bibliotece w Karma Guen w Hiszpanii. Zapoczątkowali oni następnie program kursów nauki języka tybetańskiego. Kiedy w 2003 z inicjatywy Pedro Gomeza powstał tam ITAS, Międzynarodowy Instytut Tybetańskich i Azjatycki Studiów (International Institute for Tibetan and Asian Studies), Hannah Nydahl wpierała jego działalność. ITAS nadal prowadzi kursy języka tybetańskiego i sanskrytu w języku angielskim na poziomie akademickim.

Ostatnie lata życia

W 2006 roku zdiagnozowano u Hannah Nydahl zaawansowanego raka płuc. Zmarła 1 kwietnia 2007 roku w Kopenhadze, po kilku miesiącach poważnej choroby. O życiu i działalności Hannah Nydahl opowiada biograficzny film Hannah. Nieznana historia buddyzmu.

Zapoznaj się z informacjami na temat filmu i obejrzyj zwiastun pod adresem http://www.hannahthefilm.com/pl/