Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Pile

adres:
ul. Orzeszkowej 10C/1L
64-920 Piła

e-mail: pila@buddyzm.pl

adres strony internetowej: pila.buddyzm.pl

tel: +48 781 612 325 (Łukasz), +48 697 216 564 (Arek)