OŚRODKI

Ośrodki medytacyjne

Ośrodki i grupy Diamentowej Drogi zaczęły powstawać w zachodnim kręgu kulturowym w latach 70. XX wieku na prośbę 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dorże, a dzięki aktywności Lamy Ole Nydahla i jego żony Hannah.

Służą za miejsce przekazywania buddyjskich nauk i medytacji Diamentowej Drogi – w przejrzysty i nowoczesny sposób. Metody pracy z umysłem stosowane w naszych ośrodkach pochodzą od Buddy Siakjamuniego. Stanowią element żywego przekazu mistrzów tradycji Karma Kagju, płynącego nieprzerwanym strumieniem, od nauczyciela do ucznia.

Ośrodki buddyjskie linii Karma Kagju

Ośrodki buddyjskie linii Karma Kagju to miejsca, w których buddyści uczą się i spotykają regularnie na wspólnych medytacjach. Odwiedzać je mogą wszyscy zainteresowani. Wiedza o tradycji Kagju jest tam przekazywana w naszych ojczystych językach i w odpowiednim dla naszej kultury otwartym stylu. W działaniu ośrodków biorą udział wszyscy praktykujący, na zasadzie wolontariatu. Oprócz medytacji, które organizujemy kilka razy w tygodniu, odbywają się w nich także wykłady wyjaśniające nauki Buddy – zarówno dla nowych osób, jak i dla tych bardziej zaawansowanych w praktyce. W ośrodkach możemy także wziąć udział w weekendach medytacyjnych. Wiedzę o buddyzmie tybetańskim popularyzują nasze wystawy sztuki buddyjskiej. W lokalnych bibliotekach udostępniamy książki i materiały cyfrowe o buddyjskiej tematyce. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdziesz na wewnętrznych stronach internetowych poszczególnych ośrodków. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz ośrodek z listy i wejdź na jego stronę internetową. Możesz skontaktować się także telefonicznie ze wskazaną tam osobą.

tibetan flags
U nas, w Kagju, najważniejsza jest praktyka, ćwiczenie. Nasze wykłady i książki pozwalają wielu osobom odnaleźć zaufanie do własnego potencjału, a wspierają ten proces podróżujący nauczyciele.
Wreszcie pogłębia go medytacja z przyjaciółmi.
Lama Ole Nydahl, „Diamentowa Droga” nr 54

Ośrodki miejskie w Polsce

Ośrodki miejskie istnieją w większości miast w Polsce. Są to miejsca, w których poznajemy nauki Buddy, uczymy się medytować i wprowadzać nauki w życie, łącząc je z poziomem praktycznym. Do ośrodków miejskich zapraszamy wszystkich zainteresowanych buddyzmem. Możemy w nich na co dzień korzystać z bogatego programu medytacji, jak również włączyć się we współtworzenie i wspieranie funkcjonowania lokalnej aktywności.

Przejdź do listy ośrodków w polsce

Ośrodki odosobnieniowe w Polsce

Ośrodki odosobnieniowe to miejsca dla osób dłużej już praktykujących w naszej linii. Tutaj organizowane są kursy medytacyjne, w trakcie których wszyscy medytujący mogą przez kilka lub kilkanaście dni skoncentrować się na praktyce. Są to również miejsca idealne na indywidualne odosobnienia. Długość tego rodzaju odosobnienia, jego rodzaj i program warto skonsultować z nauczycielem buddyjskim.

Przejdź do listy ośrodków odosobnieniowych w polsce

Ośrodki na świecie

Do 2021 roku powstało i funkcjonuje ponad 700 ośrodków Diamentowej Drogi w Europie, obu Amerykach i Australii.

Przejdź do listy ośrodków na świecie