Grupa Medytacyjna w Ostródzie

adres:
Racławicka 17A, 14-100 Ostródatel: +48 602 784 551 (Janusz)