Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Płocku

adres:
ul. Kolegialna 5/25
09-400 Płock

e-mail: plock@buddyzm.pl

adres strony internetowej: plock.buddyzm.pl

tel: +48 793 782 733 (Patryk), +48 694 494 666 (Anisa)