Grupa Medytacyjna w Chełmietel: +48 791 887 169 (Rafał)