kurs w hali stulecia

Buddyzm w Polsce

Buddyzm Diamentowej Drogi rozwija się w Polsce nieprzerwanie od lat 70. XX wieku.

Chociaż kontakty Zachodu ze Wschodem sięgają jeszcze czasów starożytnych, a informacje o buddyzmie docierały do Europy od bardzo dawna, do szerszego zainteresowania naukami Buddy w zachodnim kręgu kulturowym doszło dopiero w XIX wieku. W Polsce buddyzm pojawił się na początku XX wieku, wraz z otwarciem Instytutu Orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W kolejnych latach wiedza na temat buddyzmu rozwijała się powoli i stopniowo, głównie na uniwersytetach. W latach 70. XX wieku pojawiły się pierwsze grupy osób, które nie tylko interesowały się buddyzmem, lecz również rozpoczęły jego praktykowanie.

tibetan flags
Nauka Buddy jest jak diament, niezmienny w swej naturze, jednak błyszczący barwami tła, na którym leży. Dopasowała się w ten sposób do kulturowych uwarunkowań poszczególnych krajów, nie tracąc przy tym nic ze swej esencji. Dzisiaj buddyzm działa poprzez takie formy przekazu, które są odpowiednie dla dobrze wykształconych i niezależnych ludzi Zachodu.
Lama Ole Nydahl

Karma Kagju w Polsce

W październiku 1976 roku na zaproszenie Zuzanny i Władysława Czapników do Krakowa przyjechał Lama Ole Nydahl wraz ze swoją żoną Hannah. Podczas tej kilkudniowej wizyty Lama Ole udzielił kilku wykładów na temat nauk Buddy oraz przekazał wyjaśnienia do praktyk medytacyjnych. Wizyta ta zaowocowała powstaniem pierwszego Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego Diamentowej Drogi. Pierwsze lata buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce zawdzięczają bardzo wiele rodzinie Czapników, ponieważ zapraszali oni i gościli wielokrotnie Lamę, tłumaczyli wykłady i książki oraz udostępniali swoje mieszkanie do praktyki. Ich codzienna aktywność propagująca buddyzm w połączeniu z corocznymi wizytami nauczyciela sprawiły, że stale rosła w Polsce liczba osób zainteresowanych buddyjską ścieżką. Praktyczny i bezpośredni styl nauczania Lamy Ole był bardzo inspirujący. Od jego pierwszej wizyty w różnych miastach powstawały coraz to nowe grupy medytacyjne. Wkrótce na zaproszenie Lamy Ole i Hannah zaczęli również przyjeżdżać do Polski lamowie tybetańscy. Często byli to ich bezpośredni nauczyciele z czasów praktyki pod okiem 16 Karmapy, głównego mistrza i zwierzchnika szkoły Karma Kagju. W 1984 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagju, które stworzyło legalne ramy dla funkcjonowaniu polskich ośrodków.

Lama Ole Nydahl i Władysław Czapnik. (Kraków, 1980 r.)
List 16 Karmapy, w którym nadaje on imię Karma Lodu Gyamthso Ling ośrodkowi w Krakowie. (Kraków, 1977 r.)
Lama Ole Nydahl w mieszkaniu państwa Czapników, w którym regularnie odbywały się medytacje i wykłady buddyjskie. (Kraków, 1978 r.)
Lama Ole Nydahl w otoczeniu przyjaciół. (Kraków, 1978 r.)
Wykład Lamy Ole Nydahla. Tłumaczy Ania Czapnik. (Kraków 1981 r.)
Ajang Rinpocze prowadzi kurs Poła. (Szczecin 1981 r.)
Wykład Beru Czientse Rinpocze. (Kraków 1984 r.)
Wykład Lamy Ole Nydahla. (Kraków 1985 r.)
Pierwsza wizyta Lobpyna Tseczu Rinpocze. (Gdańsk 1987 r.)
Pierwsza wizyta Lobpyna Tseczu Rinpocze. (Gdańsk 1987 r.)
Kurs medytacyjny z Lobpynem Tseczu Rinpocze. (Kuchary 1988 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem. (Kuchary 1988 r.)
Lobpyn Tseczu Rinpocze udzielający inicjacji Kalaczakry. (Kuchary 1993 r.)
Kurs Poła. W środku Lama Ole i Hannah. (Kuchary, 1994 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem. (Kuchary.)
Lobpyn Tseczu Rinpocze i Maggie Lehnert. (Kuchary 1999 r.)
Inicjacja Stupy Cudów. (Kuchary 2002 r.)
Lobpyn Tseczu Rinpocze podczas ceremonii inicjacji Stupy Cudów. (Kuchary 2002 r.)
17 Karmapa Trinlej Taje Dordże, Lama Ole Nydahl, Hannah Nydahl i Tomek Lehnert. (Kuchary, 2004 r.)
Tanka Guru Rinpocze pokazywana w ramach obchodów 30-lecia buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce. (Warszawa, 2006 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem. (Warszawa 2013 r.)
Inicjacja Gjalła Giamtso udzielona przez Szieraba Rinpocze. (Kuchary 2015 r.)
Szierab Dzialtsen Rinpocze. Spacer wokół Stupy Cudów. (Kuchary 2012 r.)
Wykład Beru Czientse Rinpocze. (Warszawa 2016 r.)
Spotkanie z Nedo Rinpocze. (Kuchary 2017 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem z okazji 40-lecia jego aktywności w Polsce. (Wrocław 2017 r.)
Wykład Dziamgona Kontrula Rinpocze. (Warszawa 2017 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Dzigma Rinpocze. (Warszawa 2019 r.)
Kurs medytacyjny z Lamą Ole Nydahlem. (Warszawa 2019 r.)

Dzisiaj organizacja ta znajduje się w rejestrze związków wyznaniowych jako Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju. Po ponad czterdziestu latach, które upłynęły od pierwszego wykładu Lamy Ole Nydahla w Polsce, buddyzm tradycji Kagju nadal rozwija się u nas bardzo dynamicznie. W prawie każdym większym mieście działają ośrodki lub grupy medytacyjne – w sumie jest ich ponad 70. To miejsca, w których każda zainteresowana osoba może spotkać się z żywym buddyjskim przekazem, wziąć udział w wykładach i prowadzonej po polsku medytacji. Medytacje nie wymagają żadnych przygotowań i są bezpłatne.


Ze Związkiem Buddyjskim Karma Kagju powiązana jest również organizacja non-profit wspierająca rozwój świeckiego buddyzmu. Fundacja Stupa House propaguje wiedzę o buddyzmie i kulturze buddyjskiej poprzez organizację cyklicznych imprez pod nazwą „Festiwal Kultury buddyjskiej – Przestrzeń Umysłu”. Refunduje także zakup książek o tematyce buddyjskiej do publicznych bibliotek, organizuje zespoły badawcze i translatorskie, wspiera budowę nowych miejsc do praktyki oraz udziela stypendiów naukowych badaczom tej tradycji.