MEDIA

MEDIA

Chcącym zapoznać się z Buddyzmem Diamentowej Drogi Karma Kagju polecamy poniżej przedstawione książki, materiały wideo oraz nasz wewnętrzny magazyn „Diamentowa Droga”.

Książki

Literatura wprowadzająca


O naturze rzeczy: współczesne wprowadzenie do buddyzmu
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

Budda i miłość, czyli jak kochać i być szczęśliwym
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

O śmierci i odrodzeniu, czyli jak umrzeć bez lęku
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

Cztery Praktyki Podstawowe Diamentowej Drogi.
Przygotowania do Wielkiej Pieczęci
Lama Ole Nydahl

Literatura zaawansowana


Wielka Pieczęć. Nieograniczona przestrzeń i radość:
pogląd Mahamudry Buddyzmu Diamentowej Drogi
Lama Ole Nydahl

Pogląd, medytacja, działanie
Hannah Nydahl

Buddyzm na Zachodzie


Buddowie Dachu Świata
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

Dosiadając tygrysa. Jak buddowie dotarli na Zachód
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

Inne


Bungee Mądrości
Lama Ole Nydahl
Książka dostępna w bibliotekach publicznych.

Być pożytecznym
Lama Ole Nydahl

Z bogactwa umysłu. Inspiracje buddyjskie
Lama Ole Nydahl

Polecamy także


Oszuści w szatach. Kronika niedawnej chińsko- tybetańskiej intrygi w linii Karma Kagju buddyzmu Diamentowej Drogi
Tomek Lehnert

Magazyn „Diamentowa Droga”

„Diamentowa Droga” to cyklicznie wydawany, kolorowy magazyn zawierający wykłady buddyjskich mistrzów medytacji, jak również podróżujących nauczycieli. Poruszane są tam tematy związane z teorią i praktyką buddyjską.

Papierowe wydania dostępne w kfshop.pl

Wydanie elektroniczne dla członków Związku dostępne na diamentowadroga.pl

Wykłady Lamy Olego Nydahla na YouTube

Krótkie około 10 minutowe wykłady Lamy Ole Nydahla dostarczające informacji na temat buddyzmu i roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie.


YouTube - BuddyzmPL

Filmy - serwis Vimeo

Pełnometrażowe filmy dokumentujące aktywność Lamy Ole Nydahla. https://kfshop.pl/FDMP-VOD-ccms-pol-33.html


PYTANIA I ODPOWIEDZI Z LAMĄ OLE NYDAHLEM
Pytania dotyczące medytacji Diamentowej Drogi oraz zastosowania nauk Buddy w życiu codziennym wybrane z wykładów Lamy Ole Nydahla 2016 r.

ŚMIERĆ I ODRODZENIE
Zapis publicznego wykładu Lamy Ole Nydahla z 2013 roku na temat buddyjskiego poglądu na proces umierania i doświadczeń buddyzmu związanego z czasem umierania.

WINTERTOUR - ZIMOWA PODRÓŻ
Film dokumentujący podróż Lamy Ole Nydahla po Rosji w 2011 roku.
1
2
3

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju jest zarejestrowany od 1984 roku w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce.
Celem wszystkich zrzeszonych w związku osób jest studiowanie nauk Buddy, praktyka buddyjska oraz zachowanie buddyjskiego dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie Związku opiera się na charytatywnej pracy jego członków.

DANE KONTAKTOWE

siedziba BZDDKK:
ul. Ożarowska 65/67
01-408 Warszawa

e-mail:
biuro@buddyzm.pl
karmakagyu@buddyzm.pl

nr konta:
Bank PKO BP S.A.
04 1020 1185 0000 4502 0101 2830

POLECANE STRONY

Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi: lama-ole-nydahl.org/pl
Oficjalna strona 17 Karmapy Taje Dordże: karmapa.org
Magazyn „Diamentowa Droga” on-line: diamentowadroga.pl
Strona Fundacji Stupa House: fsh.pl
Sklep z książkami o tematyce buddyjskiej: kfshop.pl
Strona Fundacji Dharma Movie Project: dharmamovie.org


© 2022 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu