MEDYTACJA

MEDYTACJA

Celem medytacji buddyjskiej jest uwolnienie umysłu od niewiedzy i przeszkadzających uczuć oraz rozwinięcie jego doskonałych właściwości.
Podstawą tej praktyki jest pogląd: by móc się rozwijać, musimy być świadomi tego, jak funkcjonuje nasz umysł. Medytacja sprawia, że zdobyta przez nas wiedza – sprawdzona i rozpoznana jako prawdziwa – staje się naszym doświadczeniem. Praktyka uczy nas patrzeć bardziej „do wewnątrz”: na sam umysł taki, jakim jest – a w codziennym życiu zajęci jesteśmy zwykle tylko tym, co dzieje się dookoła nas. Na pierwszym poziomie medytacja uspokaja, doprowadza do równowagi rozpraszające nas emocje. Dzięki temu ćwiczeniu nabieramy dystansu do otoczenia i do siebie samych. Na drugim poziomie, kiedy nasz umysł jest już spokojny, możemy doświadczyć wglądu w swoją prawdziwą, absolutną naturę. Medytacje uspokojenia umysłu i wglądu stanowią podstawę praktyki Diamentowej Drogi.

Metody pracy z umysłem pochodzą od samego Buddy, a medytacje, z których korzystamy, zostały ułożone przez największych mistrzów linii Kagju. Stanowią skuteczne środki pomagające nam odkryć, że umysł w swej naturze pozostaje wolny od wszelkich ograniczeń, a oświecenie jest już potencjalnie w nas obecne. Medytując, uczymy się dostrzegać prawdę o zjawiskach, zamiast patrzeć na nie jedynie przez pryzmat naszych nawyków i emocji. Właściwa praktyka koncentruje umysł i budzi do życia cały jego ponadczasowy, ogromny potencjał – nieustraszoność, radość i miłość.

Możesz spróbować buddyjskiej medytacji.
youtube video cover
tibetan flags
Istnieje wiele duchowych dyscyplin, nie tylko buddyjskich, które uczą, jak spoczywać w głębokiej medytacji i kontrolować umysł. Ale same metody osiągania głębokiego spokoju nie są wyzwalające.
Na naszej buddyjskiej ścieżce przechodzimy rozwój, w trakcie którego najpierw uczymy się, jak kontrolować umysł, a następnie wyzwolić go, dzięki rozpoznaniu jego prawdziwej natury.
Lama Ole Nydahl

Medytacje Diamentowej Drogi

Szczególną siłą Diamentowej Drogi są medytacje na oświecone właściwości umysłu, reprezentowane przez postaci różnych buddów lub nauczycieli buddyjskich.
Pokazują nam oni właściwości naszego umysłu, które dzięki praktyce możemy w sobie w pełni przebudzić. Nauczyciel udziela nam wskazówek, jak możemy najszybciej i najskuteczniej rozwijać tkwiące w nas zdolności.

W każdym z naszych 700 ośrodków medytacyjnych na całym świecie można nauczyć się medytować. W ustalone dni organizowane są w nich krótkie wykłady wprowadzające dla nowych osób oraz wyjaśnienia do medytacji. Następnie można wziąć udział we wspólnej medytacji w grupie. Regularne praktykowanie w ośrodku pomaga wpleść świadomą pracę z umysłem w codzienne życie oraz wzmocnić motywację do dalszej praktyki.
wide-imagewide-image
Poniższe medytacje są tradycyjnymi praktykami buddyzmu tybetańskiego Karma Kagju. Lama Ole Nydahl otrzymał je od 16 Karmapy oraz innych mistrzów Kagju. Zostały przetłumaczone na nasze ojczyste języki, dzięki czemu są dla nas w pełni zrozumiałe. Posiadamy więc bezpośredni dostęp do ponadczasowych metod pracy z umysłem. W medytacji podążamy za tekstem oraz używamy wibracji mantry.

Zostały przetłumaczone na nasze ojczyste języki, dzięki czemu są dla nas w pełni zrozumiałe. Posiadamy więc bezpośredni dostęp do ponadczasowych metod pracy z umysłem. W medytacji podążamy za tekstem oraz używamy wibracji mantry.


Medytacja 16 Karmapy
Główna medytacja wykonywana w naszych ośrodkach. Została ułożona przez 16 Karmapę i przekazana Lamie Ole Nydahlowi i Hannah Nydahl. Jest to krótka i prosta praktyka. Wyobrażamy sobie 16 Karmapę – oświeconego nauczyciela – i otrzymujemy jego błogosławieństwo dla naszego ciała, mowy i umysłu. Stapiając się z doskonałymi właściwościami umysłu, nabieramy świeżego, a zarazem szerszego i mniej osobistego poglądu na świat.

Medytacja 16 Karmapy

Główna medytacja wykonywana w naszych ośrodkach. Została ułożona przez 16 Karmapę i przekazana Lamie Ole Nydahlowi i Hannah Nydahl. Jest to krótka i prosta praktyka. Wyobrażamy sobie 16 Karmapę – oświeconego nauczyciela – i otrzymujemy jego błogosławieństwo dla naszego ciała, mowy i umysłu. Stapiając się z doskonałymi właściwościami umysłu, nabieramy świeżego, a zarazem szerszego i mniej osobistego poglądu na świat.

Medytacja Schronienia
Medytacja ta jest wstępem do Czterech Podstawowych Praktyk Kagju. Rozumiemy, jak ważne są w życiu trwałe wartości i koncentrujemy się na nich. Budda reprezentuje ostateczny cel: oświecenie, a także nauki – drogę prowadzącą nas do osiągnięcia tego celu. Urzeczywistnieni Bodhisattwowie towarzyszą nam na ścieżce, a nasz nauczyciel – Lama – jest źródłem błogosławieństwa, metod i ochrony.

Po powtórzeniu formuły Schronienia 11 tysięcy 111 razy możemy zadecydować, czy jesteśmy gotowi, aby rozpocząć Cztery Podstawowe Praktyki – po tybetańsku Nyndro.

Medytacja Schronienia

Medytacja ta jest wstępem do Czterech Podstawowych Praktyk Kagju. Rozumiemy, jak ważne są w życiu trwałe wartości i koncentrujemy się na nich. Budda reprezentuje ostateczny cel: oświecenie, a także nauki – drogę prowadzącą nas do osiągnięcia tego celu. Urzeczywistnieni Bodhisattwowie towarzyszą nam na ścieżce, a nasz nauczyciel – Lama – jest źródłem błogosławieństwa, metod i ochrony.

Po powtórzeniu formuły Schronienia 11 tysięcy 111 razy możemy zadecydować, czy jesteśmy gotowi, aby rozpocząć Cztery Podstawowe Praktyki – po tybetańsku Nyndro.

Cztery Podstawowe Praktyki

Zostały one ułożone i przekazane przez 9 Karmapę Łangczug Dordże (1556—1603) w XVI wieku n.e. Stanowią one stopniową ścieżkę, przygotowującą do praktyki Wielkiej Pieczęci (tyb. Czakczien, sanskr. Mahamudra). Jej celem jest pełne oświecenie dla dobra wszystkich istot.

Nyndro składa się z czterech medytacji, które wykonujemy jedna po drugiej. Każdą z tych części powtarzamy 111 tysięcy 111 razy. We wszystkich praktykach wstępnych koncentrujemy się na oświeconych formach z energii i światła, wypowiadamy ich mantry i stapiamy się z nimi. To kieruje umysł ku rozpoznaniu jego własnej prawdziwej natury.


1. Przyjmowanie Schronienia oraz rozwijanie Oświeconej Postawy
Pierwsza medytacja oczyszcza energię w naszym ciele i buduje zaufanie do trwałych wartości, które reprezentuje buddyjskie Schronienie. Rozwijamy w sobie życzenie pomagania wszystkim istotom na drodze do oświecenia. W ten sposób nasze działania nabierają znaczenia, powstaje w nas Oświecona Postawa – pragnienie osiągnięcia urzeczywistnienia dla dobra innych.

1. Przyjmowanie Schronienia oraz rozwijanie Oświeconej Postawy

Pierwsza medytacja oczyszcza energię w naszym ciele i buduje zaufanie do trwałych wartości, które reprezentuje buddyjskie Schronienie. Rozwijamy w sobie życzenie pomagania wszystkim istotom na drodze do oświecenia. W ten sposób nasze działania nabierają znaczenia, powstaje w nas Oświecona Postawa – pragnienie osiągnięcia urzeczywistnienia dla dobra innych.

2. Diamentowy Umysł
Druga medytacja oczyszcza przede wszystkim mowę i umysł. Usuwa trudne wrażenia nagromadzone w naszej podświadomości, spowodowane przez przeszkadzające emocje.

2. Diamentowy Umysł

Druga medytacja oczyszcza przede wszystkim mowę i umysł. Usuwa trudne wrażenia nagromadzone w naszej podświadomości, spowodowane przez przeszkadzające emocje.

3. Podarowanie Mandali
Trzecia medytacja budzi bogactwo naszego umysłu i wypełnia go dobrymi wrażeniami. Koncentrujemy się na wszystkim co piękne, drogocenne i czyste i ofiarowujemy to Schronieniu. Powstałym w ten sposób w umyśle nadmiarem dzielimy się z innymi.

3. Podarowanie Mandali

Trzecia medytacja budzi bogactwo naszego umysłu i wypełnia go dobrymi wrażeniami. Koncentrujemy się na wszystkim co piękne, drogocenne i czyste i ofiarowujemy to Schronieniu. Powstałym w ten sposób w umyśle nadmiarem dzielimy się z innymi.

4. Guru Joga
Czwarta praktyka to medytacja na nauczyciela, który jest w Diamentowej Drodze najważniejszy. Otwieramy się w niej na źródło naszego rozwoju, czyli na naszych nauczycieli oraz ich nauczycieli – na całą Linię Przekazu. To dzięki ich inspiracji, przekazywanym przez nich sprawdzonym metodom i ochronie możemy się rozwijać.

4. Guru Joga

Czwarta praktyka to medytacja na nauczyciela, który jest w Diamentowej Drodze najważniejszy. Otwieramy się w niej na źródło naszego rozwoju, czyli na naszych nauczycieli oraz ich nauczycieli – na całą Linię Przekazu. To dzięki ich inspiracji, przekazywanym przez nich sprawdzonym metodom i ochronie możemy się rozwijać.

Przywołanie Mahakali
Jest to kilkuminutowa, śpiewana praktyka przywołania strażnika tradycji Karma Kagju, który oddala przeszkody na naszej drodze do oświecenia. To jedyna medytacja wykonywana całkowicie w języku tybetańskim.

Przywołanie Mahakali

Jest to kilkuminutowa, śpiewana praktyka przywołania strażnika tradycji Karma Kagju, który oddala przeszkody na naszej drodze do oświecenia. To jedyna medytacja wykonywana całkowicie w języku tybetańskim.

Medytacja 8 Karmapy
Zaawansowana medytacja Guru Jogi wykonywana po zakończeniu praktyk wstępnych (Nyndro) za indywidulną zgodą nauczyciela.

Medytacja 8 Karmapy

Zaawansowana medytacja Guru Jogi wykonywana po zakończeniu praktyk wstępnych (Nyndro) za indywidulną zgodą nauczyciela.

Pozostałe medytacje
Diamentowej Drogi:


Medytacja Buddy Nieograniczonego Światła
Budda Nieorganiczonego Światła jest wyrazem nieskończonego współczucia i radości. Każdy, kto chce w chwili śmierci uniknąć lęku i zapanować nad umysłem, może, przy niewielkim nawet doświadczeniu medytacyjnym przywołać go jako Schronienie i w ten sposób połączyć się z oświeconymi polami mocy. Regularne powtórzenia tej medytacji za życia, rozwijają głęboką stabilność w odniesieniu do własnej śmierci i tworzą nawyk kierowania się w stronę ponadosobistego, nieuwarunkowanego i pełnego radości stanu umysłu.

Medytacja Buddy Nieograniczonego Światła

Budda Nieorganiczonego Światła jest wyrazem nieskończonego współczucia i radości. Każdy, kto chce w chwili śmierci uniknąć lęku i zapanować nad umysłem, może, przy niewielkim nawet doświadczeniu medytacyjnym przywołać go jako Schronienie i w ten sposób połączyć się z oświeconymi polami mocy. Regularne powtórzenia tej medytacji za życia, rozwijają głęboką stabilność w odniesieniu do własnej śmierci i tworzą nawyk kierowania się w stronę ponadosobistego, nieuwarunkowanego i pełnego radości stanu umysłu.

Medytacja Kochających Oczu
Medytacja Buddy Współczucia wzmacnia miłość, którą dzielimy się ze światem, współczucie, czyli dbanie o innych, współradość – cieszenie się ich szczęściem oraz niewzruszoność – zdolność do kochania wszystkich istot bez wyjątku, związaną ze świadomością, że wszystkie posiadają Naturę Buddy.

Medytacja Kochających Oczu

Medytacja Buddy Współczucia wzmacnia miłość, którą dzielimy się ze światem, współczucie, czyli dbanie o innych, współradość – cieszenie się ich szczęściem oraz niewzruszoność – zdolność do kochania wszystkich istot bez wyjątku, związaną ze świadomością, że wszystkie posiadają Naturę Buddy.

tibetan flags
Na czym polega najszybsza droga do oświecenia?

Lama Ole Nydahl:
Zacznij od szerokiego fundamentu – od praktyk wstępnych, od Nyndro. Następnie postaw ściany: rozwiń współczucie i mądrość we właściwej równowadze. Wreszcie przykryj to wszystko pięknym dachem przy pomocy medytacji Diamentowej Drogi. (…) Nauczam was tego, czego używam sam. Te wskazówki otrzymałem od moich nauczycieli. Nie znam lepszej drogi.
Wywiad z Lamą Ole, magazyn „Diamentowa Droga”, nr 13

Medytacja w ośrodku,
w domu i na odosobnieniu

Za pomocą metod Buddy dążymy do rozpoznania prawdziwej natury naszego umysłu. Możemy to osiągnąć po pierwsze dzięki wiedzy – sprawdzonym wskazówkom, do których mamy zaufanie; po drugie medytacji – metodzie pomagającej nam doświadczyć tego, co zrozumieliśmy; w końcu dzięki pozytywnym działaniom, które umacniają to, co osiągnęliśmy.

Medytując w codziennym życiu, czy to w ośrodku, czy w domu, nie porzucamy ani pracy, ani kręgu przyjaciół i nie opuszczamy swych naturalnych ścieżek rozwoju. Staramy się medytować regularnie, ale przede wszystkim próbujemy we wszystkich codziennych sytuacjach utrzymywać najwyższy pogląd: postrzegać świat jako promieniujący znaczeniem, a wszystkie istoty jako potencjalnych buddów. Odpowiednio do swoich możliwości wspieramy innych medytujących oraz miejsca przeznaczone do praktyki – ośrodki medytacyjne.

Decydując się na odosobnienie medytacyjne, chcemy w pełni wykorzystać nasz czas i poświęcić go praktyce. Odosobnienie oznacza, że dystansujemy się wobec naszych nawyków i codziennego życia, a skupiamy się wyłącznie na naukach i medytacji. Osoby początkujące zapewne będą dobrze się czuły na prowadzonych przez nauczycieli buddyjskich kursach medytacyjnych organizowanych zarówno w miejskich, jak i położonych z dala od miast ośrodkach Diamentowej Drogi. To zazwyczaj kilka dni intensywnej praktyki medytacyjnej połączonej z wykładami podróżujących nauczycieli oraz sesjami pytań i odpowiedzi. Osoby bardziej zaawansowane w praktyce mogą natomiast udać się do któregoś z ośrodków odosobnieniowych Diamentowej Drogi położonych poza miastem – na odosobnienie indywidualne lub z bliską osobą. W tym przypadku dobrze jest skonsultować odosobnienie z nauczycielem, następnie zaplanować codzienną praktykę i konsekwentnie realizować założony plan.