Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Raciborzu

adres:
ul. Bielska 10/2
47-400 Racibórz

e-mail: raciborz@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.raciborz.buddyzm.pl

tel: +48 698 640 895 (Robert), +48 604 910 879 (Darek)