Grupa Medytacyjna w Lubaniu

e-mail: luban@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.luzyce.buddyzm.pl

tel: +48 501 606 965 (Tomek)