Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Toruniu

adres:
ul. Antoniego Antczaka 28C
87-100 Toruń

e-mail: karma.kagyu.torun@gmail.com

adres strony internetowej: torun.buddyzm.pl