BUDDYZM
DIAMENTOWEJ
DROGI

Witamy na stronie buddyzmu
Diamentowej Drogi Linii Karma
Kagju.

BUDDYZM DIAMENTOWEJ
DROGI LINII KARMA KAGJU

W ośrodkach Buddyzmu Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju można w praktyczny i nowoczesny sposób zapoznać się z liczącymi 2500 lat naukami Buddy. Ośrodki te zostały założone przez Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl na prośbę ich nauczyciela i mistrza medytacji 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Dzisiaj prowadzone są przez Lamę Ole Nydahla pod duchową opieką 17 Karmapy Taje Dordże.

BUDDYZM
DIAMENTOWEJ DROGI

Buddyzm Diamentowej Drogi to liczące 2500 lat nauki Buddy powiązane z potencjałem oświecenia zawartym w umyśle każdej istoty. Dzięki poglądowi pozwalającemu zrozumieć, jak funkcjonuje umysł, medytacji będącej skuteczną metodą poznania go oraz pracy z nim, a w końcu pełnemu znaczenia świadomemu życiu możemy rozwinąć wszystkie swoje doskonałe i ponadczasowe właściwości. Należą do nich nieustraszoność, radość, współczucie oraz mądrość i umiejętność działania dla dobra wszystkich istot. Metody Diamentowej Drogi przetrwały od czasów Buddy do dziś jako nieprzerwany strumień żywego przekazu z nauczyciela na ucznia. Wiedza tradycji Kagju przekazywana jest w naszych ośrodkach po polsku i w odpowiednim dla naszej kultury, otwartym świeckim stylu.

WIĘCEJ

MEDYTACJA

Medytacja jest metodą pracy z umysłem, dzięki której uwalnia się on od wszelkich ograniczeń – od przeszkadzających uczuć, takich jak gniew czy przywiązanie, a także od sztywnych poglądów blokujących naszą zdolność postrzegania prawdziwej natury zjawisk. Medytacja pozwala przekształcić wiedzę na ich temat i ich intelektualne zrozumienie we własne, bezpośrednie doświadczenie. Dzięki przejrzystym i jasnym tekstom medytacyjnym, ułożonym przez mistrzów linii Karma Kagju, oraz ich wyjaśnieniom można świadomie pracować z umysłem. Praktyki Diamentowej Drogi pozwalają nam odkryć, że umysł jest w swej naturze nieograniczony i ponadczasowy. Każda istota ma ten sam absolutny potencjał, który może również urzeczywistnić.

WIĘCEJ

BUDDYJSKA ŚCIEŻKA

Nauki buddy dotyczą umysłu. Są kluczem do wszystkiego, czego doświadczamy, do samego doświadczającego oraz procesu doświadczania. Dzięki medytacji możemy przełożyć tę teorię na praktykę i urzeczywistnić to, czego nauczał Budda. Dla naszej społeczności najważniejsze są ośrodki, w których spotykamy się, aby razem praktykować. Dzięki wzajemnej inspiracji, wspólnym wartościom i wspólnemu celowi powstają prawdziwe przyjaźnie i możemy szybciej się rozwijać. Bycie buddystą Diamentowej Drogi nie polega na noszeniu tradycyjnych szat i składaniu mnisich ślubowań, lecz na praktykowaniu zgodnie ze wskazówkami Buddy, aby budować pełne znaczenia związki, pomagać innym, wspierać się w trudnych chwilach oraz nadawać naszemu życiu głęboki sens.

WIĘCEJ

BUDDYZM DIAMENTOWEJ DROGI
Buddyzm Diamentowej Drogi to liczące 2500 lat nauki Buddy powiązane z potencjałem oświecenia zawartym w umyśle każdej istoty. Dzięki poglądowi pozwalającemu zrozumieć, jak funkcjonuje umysł, medytacji będącej skuteczną metodą poznania go oraz pracy z nim, a w końcu pełnemu znaczenia świadomemu życiu możemy rozwinąć wszystkie swoje doskonałe i ponadczasowe właściwości. Należą do nich nieustraszoność, radość, współczucie oraz mądrość i umiejętność działania dla dobra wszystkich istot. Metody Diamentowej Drogi przetrwały od czasów Buddy do dziś jako nieprzerwany strumień żywego przekazu z nauczyciela na ucznia. Wiedza tradycji Kagju przekazywana jest w naszych ośrodkach po polsku i w odpowiednim dla naszej kultury, otwartym świeckim stylu.
WIĘCEJ

MEDYTACJA
Medytacja jest metodą pracy z umysłem, dzięki której uwalnia się on od wszelkich ograniczeń – od przeszkadzających uczuć, takich jak gniew czy przywiązanie, a także od sztywnych poglądów blokujących naszą zdolność postrzegania prawdziwej natury zjawisk. Medytacja pozwala przekształcić wiedzę na ich temat i ich intelektualne zrozumienie we własne, bezpośrednie doświadczenie. Dzięki przejrzystym i jasnym tekstom medytacyjnym, ułożonym przez mistrzów linii Karma Kagju, oraz ich wyjaśnieniom można świadomie pracować z umysłem. Praktyki Diamentowej Drogi pozwalają nam odkryć, że umysł jest w swej naturze nieograniczony i ponadczasowy. Każda istota ma ten sam absolutny potencjał, który może również urzeczywistnić.
WIĘCEJ

BUDDYJSKA ŚCIEŻKA
Nauki buddy dotyczą umysłu. Są kluczem do wszystkiego, czego doświadczamy, do samego doświadczającego oraz procesu doświadczania. Dzięki medytacji możemy przełożyć tę teorię na praktykę i urzeczywistnić to, czego nauczał Budda. Dla naszej społeczności najważniejsze są ośrodki, w których spotykamy się, aby razem praktykować. Dzięki wzajemnej inspiracji, wspólnym wartościom i wspólnemu celowi powstają prawdziwe przyjaźnie i możemy szybciej się rozwijać. Bycie buddystą Diamentowej Drogi nie polega na noszeniu tradycyjnych szat i składaniu mnisich ślubowań, lecz na praktykowaniu zgodnie ze wskazówkami Buddy, aby budować pełne znaczenia związki, pomagać innym, wspierać się w trudnych chwilach oraz nadawać naszemu życiu głęboki sens.
WIĘCEJ
1
2
3

Właściwości, które rozwijamy na ścieżce i które w pełni zamanifestują się w momencie oświecenia, są w nas obecne już teraz. Nie musimy ich zdobywać; istnieją w formie naszego potencjału. Chodzi jedynie o to, by usunąć zaciemnienia, które uniemożliwiają nam przeżywanie naszej Natury Buddy. Praktykujemy, a rezultat polega na tym, że ukazują się nasze oświecone właściwości.
Hannah Nydahl

Zapraszamy na medytację

Dla wszystkich zainteresowanych w wyznaczonych terminach odbywają się krótkie wykłady na temat medytacji oraz podstaw buddyzmu. Dodatkowo przed główną medytacją praktykowaną w naszych ośrodkach – medytacją 16 Karmapy – prowadzący udzielają krótkiego wyjaśnienia na temat wykonywanej praktyki. Po wyjaśnieniach można wziąć udział w prowadzonej w języku polskim wspólnej medytacji. Medytacja trwa, około 30 minut i nie wymaga żadnych przygotowań.

Udział w wyjaśnieniach oraz w samej medytacji jest bezpłatny.

Wideo


Buddyzm na zachodzie
Lama Ole opowiada o ogromnym bogactwie nauk Buddy. Dzisiaj inspiruje ono ludzi wychowanych w europejskiej humanistycznej kulturze.

Źródło szczęścia
2500 lat temu Budda pokazał światu, że istnieje droga do prawdziwego szczęścia. Lama Ole podpowiada jak osiągnąć ten stan.

Być użytecznym dla innych
Lama Ole przedstawia w jaki sposób miłość, współczucie i mądrość mogą zaprowadzić nas do oświecenia.
1
2
3

Dowiedz się więcej


Wprowadzenie
do buddyzmu

Poprzedzające wspólną medytację krótkie wyjaśnienia dotyczące podstaw poglądu Diamentowej Drogi organizowane w ośrodkach miejskich.


Wykłady
podróżujących
nauczycieli

Organizowane w ośrodkach wykłady wyjaśniające podstawowe zagadnienia buddyzmu prowadzone przez osoby doświadczone i praktykujące w naszej linii.


Książki

Doskonałe źródło wiedzy o buddyzmie Diamentowej Drogi oraz o historii buddyzmu w Azji i Europie.


Wprowadzenie do buddyzmu
Poprzedzające wspólną medytację krótkie wyjaśnienia dotyczące podstaw poglądu Diamentowej Drogi organizowane w ośrodkach miejskich.
ZNAJDŹ OŚRODEK

Wykłady podróżujących nauczycieli
Organizowane w ośrodkach wykłady wyjaśniające podstawowe zagadnienia buddyzmu prowadzone przez osoby doświadczone i praktykujące w naszej linii.
ZOBACZ

Książki
Doskonałe źródło wiedzy o buddyzmie Diamentowej Drogi oraz o historii buddyzmu w Azji i Europie.
ZOBACZ
1
2
3

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju jest zarejestrowany od 1984 roku w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce.
Celem wszystkich zrzeszonych w związku osób jest studiowanie nauk Buddy, praktyka buddyjska oraz zachowanie buddyjskiego dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie Związku opiera się na charytatywnej pracy jego członków.

DANE KONTAKTOWE

siedziba BZDDKK:
ul. Ożarowska 65/67
01-408 Warszawa

e-mail:
biuro@buddyzm.pl
karmakagyu@buddyzm.pl

nr konta:
Bank PKO BP S.A.
04 1020 1185 0000 4502 0101 2830

POLECANE STRONY

Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi: lama-ole-nydahl.org/pl
Oficjalna strona 17 Karmapy Taje Dordże: karmapa.org
Magazyn „Diamentowa Droga” on-line: diamentowadroga.pl
Strona Fundacji Stupa House: fsh.pl
Sklep z książkami o tematyce buddyjskiej: kfshop.pl
Strona Fundacji Dharma Movie Project: dharmamovie.org


© 2022 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu