17 Karmapa Taje Dordże17 Karmapa Taje Dordże

17 Karmapa Taje Dordże

17 Karmapa Taje Dordże (ur. w 1983 r. w Lhasie, w Tybecie). Obecnie zwierzchnik szkoły Karma Kagju na świecie. Jest duchowym opiekunem tradycji monastycznych i świeckich buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju.

Dzieciństwo oraz intronizacja

17 Karmapa Taje Dordże urodził się w Lhasie w 1983 roku. Jego ojciec jest mistrzem medytacji w tradycji Ningma buddyzmu tybetańskiego, a matka pochodzi ze szlacheckiego rodu, biorącego swój początek od króla Gesara z Ling. W 1986 roku Taje Dordże został rozpoznany jako 17 inkarnacja Karmapy przez 14 Szamara Rinpocze Mipama Czoki Lodro. Zgodnie z tradycją biorącą swój początek w X wieku n.e., Szamarpowie odpowiadają za odnalezienie kolejnych Karmapów i potwierdzenie ich autentyczności.

Szamara Rinpocze wspierał w poszukiwaniach bliski uczeń 16 Karmapy oraz mistrz medytacji tradycji Kagju, Lopon Tseczu Rinpocze. W 1991 roku, po rozważeniu zebranych informacji, przeprowadzeniu wszystkich tradycyjnych testów wiarygodności nowego wcielenia oraz po odbyciu specjalnego odosobnienia medytacyjnego Szamar Rinpocze publicznie ogłosił odnalezienie 17 inkarnacji Karmapy. W 1994 roku, obawiając się represji ze strony Chin, cała rodzina Karmapy uciekła z okupowanego przez Chińczyków Tybetu i osiedliła się w Kalimpongu, w Indiach. W tym samym roku Szamar Rinpocze intronizował 17 Karmapę Taje Dordże w Buddyjskim Międzynarodowym Instytucie Karmapy (KIBI), w Indiach. Wiele znanych i poważanych osób z całego świata uczestniczyło w tej ceremonii. W lipcu 2004 roku Indyjski Sąd Najwyższy ogłosił, że Karmapa Charitable Trust, legalny zarząd powołany zgodnie z indyjskim prawem przez 16 Karmapę do opieki nad materialną własnością szkoły Kagju, posiada wyłączne prawo do klasztoru Rumtek w Sikkimie. W maju 2006 roku Karmapa Charitable Trust oficjalnie uznał Taje Dordże za legalnego następcę 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże i jedynego prawowitego spadkobiercę klasztoru Rumtek.

Edukacja

17 Karmapa uzyskał wszechstronne wykształcenie pod kierunkiem Szamara Rinpocze. Uczył się filozofii i medytacji buddyjskiej od wysokich lamów i tybetańskich uczonych, takich jak Togpa Rinpocze, profesor Sempa Dordże oraz Kenpo Czodrak Rinpocze. Równolegle, dzięki profesorowi Harrisonowi Pembertonowi z Uniwersytetu Lexington w USA poznał klasyczną filozofię europejską. Wielcy mistrzowie medytacji – Czobgje Trinczen Rinpocze, Luding Kenczen Rinpocze oraz Pewar Rinpocze – przekazali 17 Karmapie inicjacje nie tylko tradycji Karma Kagju, ale również innych szkół buddyzmu tybetańskiego. Po zakończeniu formalnej edukacji 17 Karmapa uzyskał tytuł Widhjadhary, czyli Dzierżawcy Mądrości zawartej w Sutrach i Tantrach.

tibetan flags
Edukacja kształtuje nasze umysły. Bez nauki i bez wewnętrznego bogactwa każdy kryzys, który przechodzimy, jest przede wszystkim kryzysem wartości. Cel naszego życia to więcej niż zwykłe przetrwanie; to także o wiele więcej niż podtrzymywanie przy życiu naszego fizycznego ciała. Naszym celem jest rozwinięcie świadomości. Dlatego też nasza edukacja powinna być ukierunkowana nie tylko na informacje dotyczące zewnętrznego bogactwa świata, ale także pomagać w świadomym rozwoju, tak by młodzi ludzie potrafili dbać o wartości, takie jak mądrość i współczucie, dla dobra całego społeczeństwa.
17 Karmapa

Wizyty w Europie

Od 1999 roku 17 Karmapa podróżuje, udziela nauk i inicjacji oraz błogosławi praktykujących buddyzm tybetański. W 2000 roku razem z Loponem Tseczu Rinpocze przyjechał do Europy po raz pierwszy. W Dusseldorfie został powitany przez 6000 uczniów z ośrodków z całego świata, założonych przez Lamę Ole Nydahla na prośbę 16 Karmapy. Od tego czasu na zaproszenie Lamy Ole Nydahla 17 Karmapa wielokrotnie odwiedził Europę. W Polsce do dzisiaj nauczał trzykrotnie – w 2000, 2004 i 2009 roku. Udzielał wtedy nauk i inicjacji oraz poprowadził kilkudniowe kursy medytacyjne w ośrodku odosobnieniowym Karma Kagju w Kucharach. W 2009 roku podróżował po Europie szczególnie intensywnie: odwiedził Austrię, Czechy, Danię, Francję, Niemcy, Polskę, Rosję, Hiszpanię, Wielką Brytanię i Ukrainę. Wielokrotnie prowadził kilkudniowe wykłady i medytacje w świeckiej siedzibie Karma Kagju – w Ośrodku Europejskim w Immenstadt w Niemczech (Europe Center). Podczas ostatniej wizyty w 2019 roku towarzyszyła mu żona Sangjumla Rinczen Jangzom oraz syn Thugsej. Odwiedzili wówczas także klasztory Dhagpo Kundreul Ling oraz Dhagpo Ling we Francji.

Działalność

17 Karmapa przewodniczy obchodom jednego z najbardziej znaczących wydarzeń w kalendarzu buddyjskim – Kagju Monlam, które odbywa się w Bodhgaja, w Indiach. W grudniu każdego roku setki uczniów czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego spotykają się tam podczas trwających kilka dni uroczystości. W czasie wspólnych medytacji i spotkań wyrażają życzenia pokoju na świecie, wolności oraz szczęścia dla wszystkich czujących istot.

17 Karmapa jest duchowym patronem zarówno wielu klasztorów buddyjskich, jak i około 700 świeckich ośrodków medytacyjnych w Azji, Europie i obu Amerykach, założonych przez Lamę Ole Nydahla. Jest także założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Buddyjskiego KIBS (Karmapa International Buddhist Society), fundacji charytatywnej propagującej klasyczną buddyjską edukację oraz kultywującej kulturę tybetańską. Fundacja zarządza Międzynarodowym Buddyjskim Instytutem Karmapy, KIBI (Karmapa International Buddhist Institute). To uniwersytet oferujący studentom z całego świata studia buddyjskie zakończone tytułem licencjata. Karmapa jest również zaangażowany w różne projekty społeczne. W Kalimpongu, w północnych Indiach działa Centrum Edukacji Karmapy (Karmapa Center of Education) prowadzące szkołę podstawową, która łączy edukację buddyjską z oficjalnym programem szkoły hinduskiej, zapewniając uczniom pochodzącym z ubogich rodzin pełną i bezpłatną edukację. Jednocześnie Karmapa zawsze zachęca swoich podopiecznych do podejmowania samodzielnych i niezależnych decyzji o dalszym rozwoju po zakończeniu szkoły.

tibetan flags
Kiedy wspieramy rozwój niematerialnych wartości, poprzez inicjatywy takie jak Bogactwo Europy, możemy jasno zobaczyć, że wartości takie, jak przeciwdziałanie przemocy oraz współczucie, godność, harmonijne życie społeczne i rodzinne pomagają w budowaniu zrównoważonej i pożytecznej przyszłości dla nas wszystkich.
17 Karmapa

17 Karmapa jest również założycielem fundacji działającej na rzecz poprawy opieki zdrowotnej na terenie Himalajów. Zebrane przez nią środki przeznaczane są na lekarstwa, wyposażenie ośrodków zdrowia i gabinetów lekarskich oraz finansowanie wszelkiej pomocy dla lekarzy z terenów wiejskich. Fundacja organizuje również szkolenia medyczne.

17 Karmapa spotyka się z politykami z całego świata. Propaguje wśród nich pokój oraz podkreśla znaczenie powszechnej edukacji w rozwoju osobistym i społecznym człowieka. Pisze artykuły, nagrywa wykłady, aktywnie korzysta z mediów społecznościowych – Facebooka i Twittera. Przekonuje, że umiejętność czytania i pisania, powszechna edukacja, międzypokoleniowa wymiana wiedzy i doświadczenia, ale także docenienie niematerialnych wartości, takich jak współczucie i szczodrość oraz unikanie przemocy, prowadzą do trwałego spokoju i radości. W 2008 roku 17 Karmapa założył Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Buddyjskie, SABA (The South Asia Buddhist Association), które inicjuje i koordynuje różne charytatywne projekty wspierające społeczność klasztorną oraz edukację młodzieży – wszystko poprzez kultywowanie duchowych wartości.

17 Karmapa wspiera wszystkie inicjatywy na rzecz pokoju na świecie. Wziął udział w organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniu Pokoju oraz Międzynarodowym Dniu Szczęścia. Jest pomysłodawcą projektu Bogactwo Europy, który zrealizował wspólnie z AISEC, największą organizacją studencką na świecie, The Price’s Trust – brytyjską fundacją pomagającą młodym ludziom – oraz wieloma innymi organizacjami młodzieżowymi w Europie. W przeprowadzonym później sondażu młodzi ludzie odpowiedzieli, że duchowe wartości, takie jak pomaganie innym i szczodrość, są dla nich ważniejsze niż pieniądze.

Życie prywatne

25 marca 2017 roku podczas prywatnej ceremonii 17 Karmapa Taje Dordże poślubił pochodzącą z Buthanu Rinczen Jangzom. W opublikowanym liście wyraził głębokie przekonanie, że obrana przez niego droga przyniesie wiele pożytku linii Kagju na świecie oraz zapewnił, że będzie kontynuował wspieranie i ochronę tradycji monastycznych. W 2018 roku na świat przyszedł ich syn Thugsey's. Karmapa wraz z rodziną mieszka w New Dehli w Indiach.