Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Poznaniu

adres:
ul. Maszynowa 21
61-483 Poznań

e-mail: poznan@buddyzm.pl

adres strony internetowej: poznan.buddyzm.pl

tel: +48 607 44 55 14 (Dominika), +48 530 697 582 (Mateusz)