Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Kole

adres:
ul. Miłosna 28
62-600 Koło

e-mail: kolo@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.kolo.buddyzm.pl

tel: +48 501 169 618 (Marek)