Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Gliwicach

adres:
ul. Wolności 1a
44-109 Gliwice

e-mail: gliwice@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.gliwice.buddyzm.pl

tel: +48 603 031 393 (Mariusz), +48 608 466 976 (Małgorzata)