Grupa Medytacyjna w Radzyniu Podlaskimtel: +48 512 377 191 (Marcin)