Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Koszalinie

adres:
ul. Andersa 24
75-612 Koszalin

e-mail: bomkoszalin@gmail.com

adres strony internetowej: www.koszalin.buddyzm.pl

tel: +48 606 350 870 (Dominik)