Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Katowicach

adres:
Kredytowa 8/10
40-562 Katowice

e-mail: katowice@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.katowice.buddyzm.pl

tel: +48 512 429 429 (Krzysztof)