NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE

W buddyzmie tybetańskim nauczyciel nazywany jest „lamą”, co oznacza „najwyższą zasadę” albo „najwyższy przykład”. Indyjskie słowo „guru” oznacza z kolei: „ten, kto jest tak ciężki od dobrych właściwości, że nie można go przewrócić”

Nauczyciele Diamentowej Drogi

Nauki Buddy Siakjamuniego zawarte w Kandziurze (kanonie buddyzmu) zostały spisane przez jego uczniów i zachowane zgodnie z jego przekazem. Przetłumaczono je również na zachodnie języki i stanowią dla nas ogromne źródło wiedzy. Jednak najbardziej bezpośrednie wskazówki przetrwały do dziś wyłącznie dzięki nauczycielom, którzy stali się dzierżawcami doświadczenia i spadkobiercami żywej, nieprzerwanej linii przekazu – z nauczyciela na ucznia. Ta droga rozwoju nazywana jest w sanskrycie Guru Jogą, a po tybetańsku Lami Naldzior. Była ona od zawsze szczególną siłą Linii Kagju i nadal pozostaje głównym filarem aktywności ośrodków Diamentowej Drogi, od 1971 roku powstających na Zachodzie.

W buddyzmie tybetańskim nauczyciel nazywany jest „lamą”, co oznacza „najwyższą zasadę”̨ albo „najwyższy przykład”. Indyjskie słowo „guru” oznacza z kolei: „ten, kto jest tak ciężki od dobrych właściwości, że nie można go przewrócić”. W buddyzmie Diamentowej Drogi nauczyciel jest inspirującym uczniów mistrzem medytacji, który przekazuje całościowo swoją wiedzę i doświadczenie. Budzi on naszą umiejętność rozpoznawania doskonałych właściwości umysłu we wszystkich życiowych sytuacjach i wydobywa na światło dzienne nasze zdolności. Dzieląc się światem własnych doświadczeń, lama potwierdza bogactwo naszego umysłu.

Cechami dobrego nauczyciela Diamentowej Drogi są nieustraszoność, radość i miłość. Tylko ktoś posiadający dużo doświadczenia i zadowolony z życia, kto przeżywa przestrzeń jako radość, potrafi przekazywać wyzwalające i oświecające poziomy nauk. Musi on być na tyle niewzruszony, żeby można było w pełni na nim polegać. ́ Dowodzi swojej wartości poprzez niewyczerpaną aktywność przynoszącą pożytek innym. Nauczyciel Diamentowej Drogi jest odpowiedzialny za rozwój uczniów dopóty, dopóki oni utrzymują z nim związek i chcą się od niego uczyć – nigdy nie zapomina, że jego zadaniem jest uczynienie ich samodzielnymi, współczującymi i silnymi. Jeżeli chcemy się rozwijać w oparciu o wiedzę, doświadczenie, błogosławieństwo i ochronę nauczyciela, powinniśmy mu zaufać. Oznacza to, że stosujemy formalne praktyki, które od niego otrzymaliśmy, a także identyfikujemy się z jego doskonałymi właściwościami w każdej chwili życia. Jeśli tak zrobimy, zapewni nam to całościowy rozwój.

tibetan flags
Sytuacja nauczyciela buddyjskiego nie jest szczególnie skomplikowana; wystarczy po prostu, że będzie mówił i robił to samo. Decyzja o wybraniu lub też niewybraniu nauczyciela o określonych cechach należy wówczas do ucznia. W Diamentowej Drodze przejrzystość duchowego przewodnika jest szczególnie ważna.
Lama Ole Nydahl,
O naturze rzeczy - współczesne wprowadzenie do buddyzmu

Co dokładnie dostajemy od nauczyciela Diamentowej Drogi? Po pierwsze poczucie, że można osiągnąć cel – oświecenie. Dzięki jego błogosławieństwu odkrywamy, że mamy o wiele więcej mocy i możliwości, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Błogosławieństwo lamy w tym przypadku nie jest niczym osobistym. Nauczyciel daje nam wgląd i moc 2500 lat bezpośredniego przekazu! Po drugie przekazuje nam on oświecające metody. Spośród niezliczonych praktyk i form buddów wybiera dla każdego ze swoich uczniów te, które najpewniej poprowadzą ich do oświecenia.
W Diamentowej Drodze istnieje dwóch głównych nauczycieli – Lama Linii i Rdzenny Lama. Lamami Linii są w tradycji Kagju zawsze Karmapowie – mistrzowie medytacji, świadomie odradzający się od 1110 roku, aby kontynuować pracę poprzednika oraz zachować ciągłość przekazu nauk i doświadczenia. W swej 16 i 17 inkarnacji Karmapowie zaczęli nauczać w kręgu kultury europejskiej.

Lamowie rdzenni z kolei reprezentują Linię wobec uczniów. Naszym Rdzennym Lamą jest Lama Ole Nydahl. Wyraża on pole mocy Karmapy i wielu innych joginów. W ten sposób błogosławi nasząwspólną prace na całym świecie.
W naszych ośrodkach identyfikujemy się z oświeconymi właściwościami nauczyciela, praktykując medytację 16 Karmapy.

NASI NAUCZYCIELE


16 KARMAPA
16 KARMAPA
16 Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże (1924—1981) był zwierzchnikiem szkoły buddyzmu tybetańskiego Karma Kagju i jednym z największych mistrzów medytacji XX wieku. Pierwszy Karmapa nauczający w Europie oraz Ameryce Północnej.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

17 KARMAPA
17 KARMAPA
17 Karmapa Taje Dordże (ur. 1983) jest obecnie zwierzchnikiem szkoły Karma Kagju na świecie. Duchowy opiekun tradycji monastycznych i świeckich buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

LAMA OLE NYDAHL
LAMA OLE NYDAHL
Lama Ole Nydahl (ur. 1941) jest zachodnim mistrzem medytacji buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju. Na prośbę swego nauczyciela 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże założył na całym świecie ponad 700 świeckich ośrodków medytacyjnych.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

HANNAH NYDAHL
HANNAH NYDAHL
Hannah Nydahl (1946—2007) była mistrzynią medytacji buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagju. Współzałożycielka ponad 700 ośrodków medytacyjnych na całym świecie. Tłumaczyła buddyjskie teksty filozoficzne z języka tybetańskiego.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

TSECZU RINPOCZE
TSECZU RINPOCZE
Lopon Tseczu Rinpocze (1918—2003) był mistrzem medytacji tradycji Kagju. Jedna z ważniejszych postaci buddyzmu tybetańskiego w ubiegłym stuleciu. Przyczynił się w ogromnym stopniu do rozwoju buddyzmu zarówno w Azji, jak też w Europie.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

14 SZAMARPA
14 SZAMARPA
14 Kunzing Szamar Rinpocze (1952- 2014) był przedstawicielem linii Szamarpów w Karma Kagju, drugiej najstarszej szkole buddyzmu tybetańskiego. Mistrz medytacji tej szkoły. Założyciel sieci świeckich ośrodków medytacyjnych Bodhi Path.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

DZIGME RINPOCZE
DZIGME RINPOCZE
Dzigme Rinpocze (ur. 1949) jest zrealizowanym nauczycielem buddyjskim i sekretarzem generalnym 17 Karmapy Taje Dordże. Kieruje także europejską siedzibą Karmapów, ośrodkiem Dhagpo Kagyu Ling w Dordogne we Francji.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

SZIERAB RINPOCZE
SZIERAB RINPOCZE
Szierab Gialtsen Rinpocze (ur. 1950) jest wykwalifikowanym lamą tradycji Kagju. Nosi tytuł „Maniła”, co oznacza mistrza praktyki Kochających Oczu (Buddy Współczucia).
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

NEDO RINPOCZE
NEDO RINPOCZE
Nedo Kuczung Rinpocze (ur. 1962) jest urzeczywistnionym nauczycielem buddyjskim. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli medytacji w linii Kagju.
WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ
tibetan flags
Gdy odnajdziemy wykwalifikowanego nauczyciela,
powinniśmy rzeczywiście głęboko zaangażować się w związek z nim, naśladować go całą swoją istotą i być szczerymi wobec niego.
Oznacza to właściwe postępowanie nie tylko w jego obecności,
lecz również wtedy, gdy go przy nas nie ma.
Lama Ole Nydahl,
O naturze rzeczy – współczesne wprowadzenie do buddyzmu

Wyjaśnienia dotyczące podstaw buddyzmu oraz medytacji

Lama Ole poprosił niektórych swoich uczniów, aby wszystkim zainteresowanym przekazywali nauki Karma Kagju. Nazywani „podróżującymi nauczycielami”, przedstawiają podstawowe informacje o naukach Buddy, zgodne z programem nauczania Diamentowej Drogi, dzielą się wiedzą o życiu i działalności mistrzów Karma Kagju, jak również często biorą udział w prowadzonej wspólnej medytacji. Dbają o nieprzerwany kontakt z Lamą Ole oraz innymi podróżującymi nauczycielami, aktywnie działają we własnych ośrodkach i są dla innych źródłem wiedzy o nadchodzących wydarzeniach buddyjskich.
Podróżujący nauczyciele są ludźmi czynnymi zawodowo, mocno osadzonymi w codziennym życiu a dzielenie się wiedzą o buddyzmie nie jest dla nich źródłem dochodów. Zapraszani przez ośrodki w różnych miastach prowadzą publiczne wykłady wyjaśniające podstawy buddyzmu oraz ogólnodostępne medytacje.