Grupa Medytacyjna w Kraśniku

e-mail: Krasnik@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.krasnik.buddyzm.pl

tel: +48 501 079 246 (Konstanty)