17th karmapa laughing17th karmapa laughing

Karma Kagju

Karma Kagju jest tradycją buddyzmu tybetańskiego, zawierającą nauki pochodzące bezpośrednio od Buddy.

Linia Karma Kagju to szkoła buddyzmu tybetańskiego szeroko reprezentowaną w zachodnim kręgu kulturowym. Od lat 70. ubiegłego stulecia Lama Ole Nydahl i Hannah Nydahl założyli ponad 700 świeckich ośrodków medytacyjnych, w których wszyscy zainteresowani mogą poznać nauki Buddy, nauczyć się medytować i wspólnie rozwijać. Lama Ole wykłada na całym świecie; jest również autorem wielu książek o buddyzmie, które zostały przetłumaczone na większość języków europejskich. W ostatnich latach Lama Ole Nydahl wykładał również na Wschodzie, w zakorzenionych w tradycji buddyjskiej krajach, między innymi w Japonii, Wietnamie, Korei Południowej i Bhutanie.

tibetan flags
Historia linii Karma Kagju pokazuje, że ludzie, którzy urzeczywistnili cel – oświecenie – zaczynali tak jak wszyscy: od pragnień i oczekiwań. Dzięki metodom, inspiracji oraz błogosławieństwu swoich nauczycieli, a w końcu własnej pracy rozpoznali naturę umysłu i rozwinęli wszystkie jego doskonałe właściwości: nieustraszoność, radość i aktywne współczucie.
Lama Ole Nydahl

Linia Karma Kagju

Nauki Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju pochodzą bezpośrednio od Buddy. Po jego śmierci wszystkie nauki Diamentowej Drogi, w tym najwyższe, zwane Mahamudrą, były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa. Następnie zostały przeniesione do Tybetu i przetłumaczone przez Marpę. Tam rozwijały się dzięki aktywności Milarepy, Reczungpy, Gampopy oraz linii Karmapów. Następnie dotarły także na Zachód, gdzie są praktykowane przez ciągle rosnącą liczbę osób.

Tilopa (988-1069)Tilopa (988-1069)
Tilopa (988-1069):
Jeden z najsłynniejszych joginów Indii. Początkowo uczył się w klasztorze w Somampuri w Bengalu, następnie podróżował po Indiach i pobierał nauki u urzeczywistnionych mistrzów stając się jedynym w swoich czasach dzierdżawcą wszystkich linii zarówno Drogi Metod i Wglądu. Zapoczątkował tybetańską linię mistrzów Mahamudry. Nauki zawarł w wielu poematach. Najbardziej znany z nich, Mahamudra z doliny Gangesu, jest szeroko analizowany i komentowany.
Naropa (1016-1100)Naropa (1016-1100)
Naropa (1016-1100):
Początkowo profesor buddyjskiego instytutu w Nalandzie. Kiedy został uczniem Tilopy, nauczyciel poddał go wielu ciężkim próbom, które miały uwolnić jego umysł od wszelkich koncepcji. Ostatecznie Naropa osiągnął oświecenie. Potem zebrał i usystematyzował nauki oraz medytacje, które otrzymał od Tilopy. Ten zbiór nosi nazwę Sześciu Jog Naropy. Medytacje Naropy są do dzisiaj używane w szkole Karma Kagju. Buddyści Diamentowej Drogi praktykują medytację pomagającą w momencie śmierci (Poła) oraz medytację Przejrzystego Światła.
Marpa Tłumacz (1012—1097)Marpa Tłumacz (1012—1097)
Marpa Tłumacz (1012—1097):
Uczeń Naropy, ale także człowiek świecki. Trzykrotnie odbył podróż z Tybetu do Indii, aby uczyć się od tamtejszych mistrzów medytacji. Zdobył wtedy doświadczenie medytacyjne oraz przetłumaczył z sanskrytu na tybetański wiele nauk; stąd jego przydomek „tłumacz”. Marpa był pierwszym Tybetańczykiem w linii przekazu Kagju i pozostaje jej założycielem w Tybecie. Jako świecki lama zawiązał wiele grup medytacyjnych w różnych regionach Kraju Śniegów.
Milarepa (1052—1135)Milarepa (1052—1135)
Milarepa (1052—1135):
Jeden z głównych uczniów Marpy. Historia jego życia jest przykładem niezwykłej determinacji do osobistego rozwoju, pokazując jak dzięki wytrwałości i oddaniu można przejść ścieżkę do oświecenia w ciągu jednego życia. Po zakończeniu nauki u Marpy, Milarepa wiele lat medytował w górskich jaskiniach. Miał wielu uczniów i naśladowców. Swoim naukom o naturze umysłu nadawał często formę inspirujących pieśni, które weszły do kanonu buddyjskiej literatury.
Gampopa (1079—1153)Gampopa (1079—1153)
Gampopa (1079—1153):
Po śmierci żony złożył mnisie ślubowania i poświecił się praktyce buddyjskiej. Został uczniem Milarepy i dzięki jego wskazówkom osiągnął oświecenie. Był bardzo popularnym nauczycielem. Źródła historyczne mówią, że miał około 50 tysięcy uczniów. Czterech z nich dało początek czterem najważniejszym liniom szkoły Karma Kagju: to Baram Kagju, Karma Kagju, Phagdru Kagju i Tshalpa Kagju.
Reczungpa (1083—1161)Reczungpa (1083—1161)
Reczungpa (1083—1161):
Drugi najbliższy uczeń Milarepy, jogin. Całe życie uczył się i medytował według wskazówek Milarepy. Na jego prośbę kilkakrotnie udał się do Indii, aby uczyć się u indyjskich mistrzów i przenieść wiele ważnych przekazów do Tybetu, wzbogacając tym linie Kagju.
1 Karmapa Dysum Czienpa (1110—1193)1 Karmapa Dysum Czienpa (1110—1193)
1 Karmapa Dysum Czienpa (1110—1193):
Uczeń Gampopy i Reczungpy. Przed śmiercią powiedział swoim uczniom: „Wkrótce się odrodzę, aby przechować i rozprzestrzeniać nauki”. Tak też się stało; w ten sposób Dysum Czienpa zapoczątkował linię Karmapów, głównych dzierżawców linii Karma Kagju. To pierwsza i najstarsza linia przekazu, w której mistrzowie medytacji odradzają się świadomie, aby kontynuować pracę swojego poprzednika. Linia Karmapów funkcjonowała w Tybecie do lat 50. XX wieku. Po przyłączeniu Tybetu do Chin 16 Karmapa udał się na emigrację do Sikkimu. 16 Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był pierwszym, który nauczał w Europie i Ameryce Północnej. Podczas swoich wizyt dawał publiczne wykłady oraz udzielał wielu wywiadów w radiu i telewizji. 16 Karmapa zmarł w 1981. roku w Chicago, w USA.

Dziś o zachowanie i przekaz nauk linii Karma Kagju dba jego następca, 17 Karmapa Taje Dordże. Na stałe mieszka w New Dehli w Indiach. Od 1999 roku 17 Karmapa podróżuje, udzielając nauk. Jest także aktywny na portalach społecznościowych, na których dzieli się buddyjskimi naukami. 17 Karmapa był w Polsce trzykrotnie – w 2000, 2004 i 2009 roku. Na zaproszenie Lamy Ole Nydahla nauczał w Warszawie oraz prowadził kilkudniowe kursy medytacyjne i udzielał inicjacji w ośrodku odosobnieniowym Karma Kagju w Kucharach.

Lama Ole Nydahl jest uczniem 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże. Naucza przede wszystkim na Zachodzie, opierając swoje wyjaśnienia na tekstach źródłowych napisanych przez wielkich nauczycieli Kagju oraz na własnym doświadczeniu medytacyjnym. W trakcie kursów prowadzonych w ośrodkach Diamentowej Drogi obszernie omawia i komentuje Mahamudrę z doliny Gangesu Tilopy, Wielką Pieczęć 3 Karmapy Rangdziung Dordże, Pieśń Mahamudry 16 Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże oraz nauki Lamy Szanga.