Nedo Kuczung RinpoczeNedo Kuczung Rinpocze

Nedo Kuczung Rinpocze

Nedo Kuczung Rinpocze (ur. 1962) jest urzeczywistnionym nauczycielem buddyjskim. Jeden z najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli medytacji w linii Kagju.

Nedo Kuczung Rinpocze urodził się w 1962 roku w Pema Thang w Himalajach. W wieku 10 lat został rozpoznany przez 16 Karmapę i pod jego okiem rozpoczął edukację buddyjską. Kształcił się u najznamienitszych mistrzów ówczesnej epoki, między innymi u Dilgo Czientse Rinpocze i Tulku Urdzien Rinpocze. W 1980 roku rozpoczął naukę w klasztorze w Ladakhu; prowadził medytacje i rytuały buddyjskie, jak również udzielał nauk i inicjacji świeckim osobom. W 1987 roku, zgodnie z życzeniami 16 Karmapy, został mistrzem przekazu Wadżarajany w Centrum Dharma Czakra w Rumteku. Nedo Rinpocze, jako przedstawiciel linii Karma Kagju, przekazuje dzisiaj nauki Buddy w imieniu następcy 16 Karmapy, 17 Karmapy Taje Dorże.

Nedo Rinpocze jest odpowiedzialny za klasztor Szamara Rinpocze w Sikkimie, a także za aktywność linii Karma Kagju w tym regionie, którą to rolę sprawuje również w imieniu 17 Karmapy Taje Dordże. Poza tym prowadzi klasztor w Kham w Tybecie, zamieszkany przez 150 mnichów. Nedo Rinpocze wiele podróżuje po Azji i Europie, udzielając nauk i inicjacji. Na zaproszenie Lamy Ole Nydahla kilkakrotnie odwiedzał również europejskie ośrodki Diamentowej Drogi.

Rinpocze jest zaangażowany w działalność społeczną. Zajmuje się organizacją projektu zainicjowanego przez 17 Karmapę (KHCP – Karmapa’s Healthcare Project), zbierającego fundusze na leki, wyposażenie gabinetów lekarskic i szpitali, operacje i usługi lokalnych lekarzy w biednych rejonach Himalajów.

„Cały rozwój, którym cieszymy się teraz, to owoc błogosławieństwa 16 Karmapy i linii Karma Kagju. Dlatego moim życzeniem jest wspomóc ten rozwój, tak jak potrafię. Mam silny związek z Lamą Ole, a szczególnie z Hannah, z którą wspólnie pracowaliśmy. Bardzo ścisła więź łączyła mnie także z Szamarem Rinpocze. Dzięki takim związkom możemy dobrze działać”
Fragment wykładu Nedo Rinpocze wygłoszonego w ośrodku Diamentowej Drogi w Hiszpanii, w Karma Guen.