BUDDYZM

BUDDYZM

Buddyzm to nauki i metody prowadzące do urzeczywistnienia potencjału naszego umysłu i doświadczenia trwałego szczęścia.

Życie Buddy
Historia życia historycznego Buddy Siddharty Gautamy Siakjamuniego jest przykładem skutecznego działania mającego na celu trwały ludzki rozwój.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nauki Buddy
Nauki buddy stanowią zbiór wskazówek które nakierowują nasz umysł na drogę do urzeczywistnienia jego potencjału i doświadczenia trwałego szczęścia.
CZYTAJ WIĘCEJ

Cel praktyki buddyjskiej
Rozwinięcie doskonałych właściwości naszego umysłu dla pożytku wszystkich istot stanowi ostateczny cel buddyzmu.
CZYTAJ WIĘCEJ

Buddyzm tybetański
Buddyzm jest tradycją liczącą sobie 2500 lat, a wszystkie buddyjskie nauki pochodzą od historycznego Buddy, Siddharty Gautamy.
CZYTAJ WIĘCEJ

Karma Kagju
Linia Karma Kagju to szkoła buddyzmu tybetańskiego szeroko reprezentowana w zachodnim kręgu kulturowym.
CZYTAJ WIĘCEJ

Buddyzm w Polsce
Buddyzm Diamentowej Drogi rozwija się w Polsce nieprzerwanie od lat 70. XX wieku.
CZYTAJ WIĘCEJ
Umysł jest w swej istocie przestrzenią.
Nie jak biała ściana, na której nic nie widać, dopóki nie wyświetli się na niej jakichś obrazów, lecz jak słońce – ponadczasowe i promieniujące samo z siebie.
Lama Ole Nydahl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Lama Ole Nydahl od lat 70, podróżuje z naukami po całym świecie dając wykłady oraz prowadząc kursy medytacyjne. Przekazuje nauki buddy jak również dzieli się doświadczeniem nie tylko medytacyjnym, ale również życiowym. Poniżej znajdziesz zbiór odpowiedzi Lamy Ole na pytania najczęściej zadawane podczas publicznych wykładów na przestrzeni wielu lat.
CZYTAJ WIĘCEJ
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagju jest zarejestrowany od 1984 roku w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce.
Celem wszystkich zrzeszonych w związku osób jest studiowanie nauk Buddy, praktyka buddyjska oraz zachowanie buddyjskiego dziedzictwa kulturowego. Funkcjonowanie Związku opiera się na charytatywnej pracy jego członków.

DANE KONTAKTOWE

siedziba BZDDKK:
ul. Ożarowska 65/67
01-408 Warszawa

e-mail:
biuro@buddyzm.pl
karmakagyu@buddyzm.pl

nr konta:
Bank PKO BP S.A.
04 1020 1185 0000 4502 0101 2830

POLECANE STRONY

Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi: lama-ole-nydahl.org/pl
Oficjalna strona 17 Karmapy Taje Dordże: karmapa.org
Magazyn „Diamentowa Droga” on-line: diamentowadroga.pl
Strona Fundacji Stupa House: fsh.pl
Sklep z książkami o tematyce buddyjskiej: kfshop.pl
Strona Fundacji Dharma Movie Project: dharmamovie.org


© 2022 Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu