Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Kielcach

adres:
ul. Duża 8 (I piętro)
25-009 Kielce

e-mail: kielce@buddyzm.pl

adres strony internetowej: kielce.buddyzm.pl

tel: +48 790 556 512 (Julia), +48 662 123 810 (Agata)