Dzigme RinpoczeDzigme Rinpocze

Dzigme Rinpocze

Dzigme Rinpocze (ur. 1949) jest zrealizowanym nauczycielem buddyjskim i sekretarzem generalnym 17 Karmapy Taje Dordże. Kieruje także europejską siedzibą Karmapów, ośrodkiem Dhagpo Kagyu Ling w Dordogne we Francji.

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w 1949 roku w Kham, we wschodnim Tybecie. Jest członkiem rodziny 16 Karmapy i bratem zmarłego w 2014 roku Szamara Rinpocze. W 1959 roku wraz z 16 Karmapą i innymi nauczycielami buddyjskimi wyemigrował do Sikkimu, gdzie mieszkał i kształcił się w głównej siedzibie Karmapów w Rumteku. Od 1974 roku kieruje założonym przez 16 Karmapę ośrodkiem buddyjskim Dhagpo Kagju Ling w Dordogne na południu Francji, pełniącym rolę europejskiej siedziby Karmapów. Znajduje się tam biblioteka tekstów buddyjskich, centrum translatorskie z języka tybetańskiego, infrastruktura konferencyjna, ośrodek odosobnieniowy oraz klasztor.

„Nauki buddyjskie można wykładać na najróżniejsze sposoby, w zależności od potrzeb słuchaczy. W niektórych religiach te kwestie bywają określone bardzo sztywno. W buddyzmie tak nie jest. Mamy płaszczyznę religijną, jednak same esencjonalne nauki Buddy po prostu odpowiadają na zapotrzebowania ludzi i pomagają im unikać błędów życiowych. Dlatego zawsze są użyteczne i każdy może je zastosować”
Wywiad z Dzigme Rinpocze przeprowadzony przez J. Bradleja z okazji wydania książki „The Handbook of Oridinary Heroes” („Poradnik dla Zwykłych Bohaterów”);
„Diamentowa Droga” nr 61

Lama Dzigme Rinpocze nieprzerwanie pracował dla 16 Karmapy aż do jego śmierci w 1981 roku. Dziś wspiera pracę 17 Karmapy Taje Dordże jako jego główny sekretarz. Lama Dzigme podróżuje po świecie wykładając nauki Buddy. Jest też autorem wielu artykułów i książek o buddyzmie. Wielokrotnie gościł w ośrodkach Diamentowej Drogi założonych przez Lamę Ole Nydahla I Hannah Nydahl.