Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Łodzi

adres:
ul. Zgodna 9
93-371 Łódź

e-mail: lodz@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.lodz.buddyzm.pl

tel: +48 42 207 27 78 (Ośrodek), +48 792 66 50 66 (Agata), +48 737 493 108 (Paweł), +48 506 717 821 (Piotrek)