Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Bytomiu

adres:
Plac Wolskiego 2a
41-902 Bytom

e-mail: bytom@buddyzm.pl

adres strony internetowej: www.bytom.buddyzm.pl

tel: +48 882 154 949 (Agnieszka), +48 690 526 108 (Dorota), +48 690 426 108 (Basia)