Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Elblągu

adres:
Tadeusza Kościuszki 90
82-300 Elbląg

e-mail: bomelblag@gmail.com

adres strony internetowej: elblag.buddyzm.pl

tel: +48 603 599 540 (Marek), +48 500 538 091 (Martyna)