Zalecenia dla ośrodków związane z epidemią coronawirusa

Szanowni,

Reagując na szybko zmieniającą się sytuację, Rada oraz Zarząd Związku podjęli uchwałę o całkowitym zamknięciu naszych ośrodków z dniem 16 marca do odwołania. Zamknięcie ośrodków ma charakter tymczasowy. Powinny one powrócić do normalnej aktywności, jak tylko sytuacja na to pozwoli, o czym Was poinformujemy jako Rada i Zarząd.

Co to oznacza w praktyce –

1. Wszystkie nasze ośrodki bez rezydentów, tzw. „key center”, mają zostać całkowicie zamknięte, a adekwatna informacja powinna zostać umieszczona na drzwiach oraz stronach internetowych i portalach społecznościowych. To samo dotyczy pozostałych ośrodków, w których mieszkają rezydenci – w tym przypadku przebywać w nich mogą jedynie stali rezydenci.

2. Prośba do wszystkich o kontynuowanie praktyki w swoich domach i ewentualnie kontakt z sangą on-line.

3. Dodatkowo rekomendujemy zarządom ośrodków zamieszkałych oraz rezydentom (a w mniejszych ośrodkach, zwyczajowo przyjętym gronom) przyjrzenie się sytuacji w swoim ośrodku pod kątem podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

4. Rezydenci powracający z zagranicy z oczywistych względów powinni pozostać poza ośrodkiem.

Mamy nadzieje, że przyjmiecie to ze zrozumieniem i ze stosowną odpowiedzialnością.

Z pozdrowieniami,
w imieniu Rady i Zarządu
Związku
Michał Siwek

 

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »